24-08-2015
Uw buurman gaat (ver)bouwen. Waar moet u op letten?

Uw buurman gaat (ver)bouwen. Hij gaat binnenkort de fundering maken en er zal geheid worden. U bent bang dat uw woning hierdoor kan beschadigen. Wat kunt u doen als uw buren gaan (ver)bouwen?

Voordat de werkzaamheden beginnen
Om schade en/of ongemakkelijke situaties te voorkomen is het goed om een gesprek met uw buren aan te gaan. Natuurlijk voordat het (ver)bouwen begint. Tijdens dat gesprek kunt u met elkaar afspraken maken.

Bouwexploit
U kunt uw buren een bouwexploit overhandigen voordat de werkzaamheden beginnen. In zo’n bouwexploit staat een aantal belangrijke zaken, zoals:
– u stelt de buren vóóraf aansprakelijk voor de eventuele schade die de bouw kan veroorzaken;
– u verzoekt de buren om hun aannemer een nulmeting te laten verrichten en de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen. Tijdens zo’n nulmeting wordt de huidige stand van uw woning vastgesteld, bijv. met foto’s van reeds aanwezige schade. De aannemer is niet verplicht om voor u een nulmeting te verrichten.

Handige tips om rekening mee te houden
Stuur een kopie van het bouwexploit kunt naar de afdeling bouw- en woningtoezicht van uw gemeente sturen. Stuur het bouwexploit ook aangetekend naar elke partij (buren, (onder)aannemers, etc.).

Schade zónder bouwexploit
Heeft u geen bouwexploit overhandigd en heeft u toch schade? Da is nog geen probleem. Ook zonder bouwexploit kunt u de aannemer aansprakelijk stellen voor schade. Maar het is natuurlijk makkelijker het bewijs van de schade en het verband met de verbouwing aan te tonen door middel van een bouwexploit en een nulmeting.

Tijdens de werkzaamheden
Gevaarlijke situaties. Bij direct gevaar kunt u het beste contact opnemen met de afdeling bouw- en woningtoezicht van uw gemeente. De gemeente kan dan bijvoorbeeld de bouw stilleggen.

Bouwstop
Als er iets misgaat bij het bouwen, kunt u bij de buren ook zelf een bouwstop eisen. Tip. Verstuur de bouwstop aangetekend naar alle betrokkenen, zoals de buren en de (onder)aannemers. Gaat de bouw toch door? Dan kunt u een bouwstop vorderen in kort geding. Let op. Zo’n procedure kost een aantal weken.

Na de werkzaamheden
Als er eenmaal schade is ontstaan, kunt u de aannemer aansprakelijk stellen. De wettelijke grondslag voor deze aansprakelijkheid is de ‘onrechtmatige daad’. Omdat verbouwingen vaak door meerdere onderaannemers worden uitgevoerd, is het vaak moeilijk om te achterhalen wie eigenlijk de schade aan uw pand heeft veroorzaakt. Tip. Stel de hoofdaannemer aansprakelijk. Als de rechter vaststelt dat u recht heeft op een schadevergoeding, zorgt de hoofdelijke aansprakelijkheid ervoor dat u de meest vermogende partij kunt kiezen om uw schadevergoeding op te verhalen.

De bouwende gemeente
Als uw bouwende buurman de gemeente is, dan geldt hetzelfde. Ook in dat geval is het overhandigen van een bouwexploit en het vragen om een nulmeting aan te raden.

Deel dit object: